Ο πελάτης θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσεως, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος realespresso.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των όρων χρήσεως, της εμπορικής πολιτικής αλλά και οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς στην ιστοσελίδα. Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία, με ή δίχως προειδοποίηση χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη. Επιπλέον, δεν εγγυάται ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση των πληροφοριών ή των προϊόντων που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ή από την εν γένει χρήση της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα realespresso.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι ανακριβή, μη πλήρη, χρονικά παρωχημένα ή με λάθη οποιασδήποτε φύσεως.
Η φυσική διεύθυνση του ηλεκτρονικού καταστήματος RealEspresso.gr είναι στην οδό Κρυστάλλη 54-56 Βύρωνας T.K. 162 31 και τηλέφωνο επικοινωνίας +30 6944425546 (2107647201)και email επικοινωνίας  

Ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος realespresso.gr υποχρεούται :

Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την έγερση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού ή φυσικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα αλλά και γενικότερα είναι αντίθετες στην Ελληνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Να τηρεί τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του realespresso.gr.
Να παρέχει πλήρη και αληθή στοιχεία εγγραφής, πληρωμής και παράδοσης (τα οποία θα ενημερώνει σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να υπάρχουν πάντα καταχωρημένα τα τρέχοντα πραγματικά προσωπικά στοιχεία). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσκεμμένη ανακρίβεια στα στοιχεία, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μη ολοκλήρωσης της εγγραφής ή άμεσης απενεργοποίησης (αν είναι ήδη ενεργός) του λογαριασμού του συγκεκριμένου πελάτη. Επίσης, αν τα στοιχεία που αφορούν την πληρωμή ή την παράδοση δόθηκαν λαθεμένα (εσκεμμένως), το realespresso.gr δύναται να κινηθεί νομικά εναντίον του πελάτη.
Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password). Υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Το realespresso.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για κακή χρήση ή διαχείριση του λογαριασμού του πελάτη από τυχόν απώλεια των κωδικών.
Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό λογαριασμό του όταν δεν χρειάζεται άλλο την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Χαρακτηριστικά & Πληροφορίες προϊόντων προς πώληση

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το realespresso.gr.
Τα χαρακτηριστικά και οι περιγραφές και οι Φωτογραφίες των προϊόντων, προέρχονται από τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας και σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το RealEspresso.gr.
Το RealEspresso.gr απαλλάσσεται κάθε ευθύνης όσον αφορά στην ισχύ του περιεχομένου τους.

Ανωτέρα Βία

Το RealEspresso.gr δεν ευθύνεται για την αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων στο μέτρο κατά το οποίο αυτή η αδυναμία οφείλεται σε περιστατικά που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. Eνδεικτικά: θεομηνίες, σεισμοί, πλημμύρες, διακοπή δικτύων, δολιοφθορές, εισβολείς στο διαδίκτυο, πόλεμοι, νόμιμες απεργίες και άλλα παρόμοιας φύσεως περιστατικά.

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό το RealEspresso.gr να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που μας δηλώσατε κατά την παραγγελία , προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε να ολοκληρωθεί της παραγγελίας σας σε νέο χρόνο παράδοσης.

Πολιτική επιστροφής προϊόντων

Το RealEspresso.gr εξασφαλίζει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος που παραγγείλατε, πληρώσατε και παραλάβατε με παραγγελία από απόσταση (On Line) εντός 14 ημερών με επιστροφή χρημάτων.

το RealEspresso.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω της πληρότητας των περιγραφών των προϊόντων που αναρτά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παρόλα αυτά είναι πιθανό να μην καλύπτονται οι προσδοκίες του πελάτη από το προϊόν που έχει επιλέξει να αγοράσει.

Η επιστροφής προϊόντων είναι εφικτή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από εσάς, πλήρης και χωρίς φθορές, και η συσκευασία να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.
  2. Το προϊόν προς επιστροφή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).
  3. Να υποβληθεί αίτησή για επιστροφή προϊόντων τηλεφωνικά στo +306907336227, σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς.

Το κόστος μεταφοράς της επιστροφής προϊόντων επιβαρύνει τον Πελάτη καθώς και εξόδων σε περίπτωση αντικαταβολής.

Πολιτική επιστροφής Ελαττωματικών προϊόντων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα εντός 14 ημερών να επιστρέψετε τα ελαττωματικά προϊόντα που αγοράσατε λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του RealEspresso.gr, για παράδειγμα κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή λόγω ελαττώματος του προϊόντος και να ζητήσετε την αντικατάσταση ή την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα αντικατάσταση του προϊόντος.

Το κόστος μεταφοράς της επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων επιβαρύνει το RealEspresso.gr καθώς και εξόδων σε περίπτωση αντικαταβολής.

Η επιστροφής Ελαττωματικών προϊόντων είναι εφικτή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από εσάς, πλήρης και χωρίς φθορές, και η συσκευασία να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.
  2. Το προϊόν προς επιστροφή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).
  3. Να υποβληθεί αίτησή για επιστροφή προϊόντων τηλεφωνικά στo +306907336227 (2107647201) , σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς.

Στην περίπτωση που το προϊόν εμφανίσει λειτουργικό ελάττωμα μετά την πάροδο των 14 ημερών, το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από το RealEspresso.gr, ή από την κατασκευάστρια εταιρεία, ή τον επίσημο αντιπρόσωπό του, ο τελικός καταναλωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά διατυπώνονται στα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά το χρονικό της παραλαβής του και που προσφέρονται από την εγγύηση.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε εκούσια στο realespresso.gr, χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να σας παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτετε και τέλος να εκτελούνται σωστά, γρήγορα και με ασφάλεια οι παραγγελίες σας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας, έχουν ως σκοπό εκτός των άλλων, να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και βελτίωση των υπηρεσιών μας και να διευκολύνουν τις συναλλαγές. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα (e-mail, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, τηλέφωνο κ.α.) θα ζητηθούν μόνο όταν γίνετε μέλος και προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων.

Το realespresso.gr εγγυάται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν διανέμονται σε τρίτους (άρθρο 11 ν.2472/1997). Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Το realespresso.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να μην κοινοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου σε τρίτους και να αλλάζετε τον κωδικό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποφεύγοντας τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search